De rol van

Onderwijs

Heeft het onderwijs een rol in de opvoeding van een kind of zijn alleen de ouders de opvoeders?

De laatste jaren is er nogal eens discussie wat de rol van het onderwijs is in de opvoeding van een kind. Gordon Neufeld, van het boek 'Laat je kind niet los', is daarin heel duidelijk. Opvoeding, hechting, volwassenwording: leerkrachten spelen daarbij een belangrijke rol. Leerkrachten zijn namelijk ook belangrijke hechtingsfiguren voor een kind. Een kind heeft veel contact met zijn of haar leerkracht(en). Soms kunnen ouders er niet voor een kind zijn, het contact met een leerkracht is dan extra belangrijk voor het kind.  

Ontwikkeling leerling.JPG
Ontwikkeling leerling.JPG

Missie

Een kind dat zichzelf goed kan ontwikkelen vormt een volwassene die goed ontwikkeld is. Het is mijn missie dat ieder kind zijn of haar menselijk potentieel ten volle ontwikkelen kan. Dat een kind zich verbonden voelt met de belangrijkste mensen om zich heen en graag de omgeving ontdekt met interesse en nieuwsgierigheid.  Eigenheid ontwikkelt, vol energie en creativiteit. Respect heeft voor de grenzen van anderen. Kwetsbaarheid mag voelen en dit durft te tonen. Om kan gaan met teleurstellingen en goede afwegingen maakt.

Gedragsproblemen in het onderwijs.JPG

Visie

Mijn visie is dat het onderwijs een forse bijdrage levert in de ontwikkeling van een kind. Onderwijs lijkt maar een klein stukje bij te dragen voor de opvoeding van een kind. Bij onderwijs denken we vooral aan leren. Maar zoals iemand tegen mijn kind zei: 'Op school wordt je ook een beter mens', daar zorgt het onderwijs ook voor. Onderwijs is het leren van informatie én het ontwikkelen als persoon. Daarvoor is de inzet nodig van leerkrachten en zorg van betrokkenen op school, naast de inzet en zorg van ouders of verzorgers.

Inzicht in volwassenwording, de kracht van hechting (verbinding) en begrip van kwetsbaarheid kan leerkrachten helpen om te gaan met gedragsproblematiek van leerlingen op school. Hiermee ontstaat inzicht en begrip voor de intentie achter het gedrag en de behoeftes van leerlingen. Kindvolgend onderwijs is mijn motto.  

 Voor meer informatie bel 

of mail voor een afspraak

Nu ook workshops in het voortgezet onderwijs voor leerlingen voor ontwikkeling van intrinsieke motivatie.

Of een workshop voor leerkrachten om de kracht van verbinding in te zetten in het onderwijs.

Gedragsproblemen in het onderwijs.JPG