top of page

Thema's Kindertherapie

GEDRAG

Het gedrag van je kind kan gewenst en ongewenst gedrag zijn. Het is belangrijk dat een kind beide kan uiten. Het kind mag lief en stout zijn. Blij en verdrietig zijn. Dapper en angstig zijn.

Het kan zijn dat je denkt of ziet dat je kind teveel van bepaald gedrag laat zien of dat er bepaalde patronen zijn ontstaan in het gedrag. Inzicht in de bedoeling van het gedrag en onderliggende mechanismen zijn belangrijk om naar een positieve flow te werken.

Indien je je zorgen maakt om het gedrag van je kind, kan het goed zijn om hulp te vragen.

TRAUMA

Trauma klinkt gelijk heel heftig en onoverkomelijk. Gemakkelijker kan het zijn om over indrukwekkende gebeurtenissen of situaties in je leven te hebben. Deze gebeurtenissen of situaties kunnen voor een soort continue onrust zorgen, zelfs al hebben ze lang geleden plaats gevonden. Het is belangrijk om te herkennen als je kind last heeft van die gebeurtenissen of situaties en daarna gericht aandacht aan de verwerking te besteden. Als ouder(s)/verzorger(s) speel je de belangrijkste rol daarin. Daarnaast kan speltherapie behulpzaam zijn.

ONTWIKKELING

Ontwikkeling van je kind gaat kris-kras. Daarmee bedoel ik dat je niet precies kunt voorspellen welke ontwikkeling op welke leeftijd plaatsvindt. Het ene kind loopt vroeger, het andere later. Zo geldt dat ook voor leren op school en voor de emotionele ontwikkeling. Voor sommige kinderen is een extra steuntje in de rug nodig op een bepaald gebied of een bepaalde fase in zijn of haar leven. Bij heftige situaties in het leven van een kind kan er een tijdelijke terugval zijn naar een eerdere fase. Je kunt je zorgen maken als gedrag volgens jou niet bij de ontwikkeling van jouw kind past. Daarbij kan het nuttig zijn om hierover in gesprek te gaan om helder te krijgen wat er aan de hand is en wat de mogelijkheden zijn.

ANDERS ZIJN

Is je kind niet gemiddeld op een bepaalde manier? Laagbegaafd of juist hoogbegaafd? Heel introvert of juist heel extravert? Weinig sensitief of hoogsensitief? Is veel gericht op andere kinderen of heel weinig gericht op andere kinderen?

Als je kind op een bepaald aspect niet bij het grote gemiddelde hoort, dan kan dat voor je kind soms problemen opleveren. Het is niet altijd eenvoudig om daarmee om te gaan en je weg in te vinden. In gesprek kunnen we samen aan inzicht en mogelijkheden voor je kind werken. Je kind kan via speltherapie aan inzicht en mogelijkheden werken.

HECHTING

Voor elk mens is hechting een enorm belangrijk aspect in het leven. Dat begint meteen vanaf de geboorte. Liefdevol opgroeien kan voor krachtige volwassenen zorgen. Maar hoe zorg je als ouder(s)/verzorger(s) dat jouw kind liefdevol opgroeit met zoveel verwachtingen in de buitenwereld? Er zijn veel teleurstellingen in het leven en hoe leert jouw kind hiermee om te gaan? Nabijheid, kwetsbaarheid en alertheid zijn hierbij sleutelwoorden. Samen gaan we de hechtingspuzzel leggen en ontdekken wat jouw kind kan helpen op pad naar volwassenheid en een evenwichtig bestaan.

OVERTUIGINGEN

Bij het opgroeien horen overtuigingen. Bijvoorbeeld: 'Ik kan niet goed ...' of 'Ik ben ... '. Overtuigingen hebben we allemaal. Sommige zijn helpend, sommige belemmeren je in je persoonlijke ontwikkeling. De helpende overtuigingen laten we graag met rust. Aan de belemmerende overtuigingen kunnen we werken. Als je kind namelijk ervan overtuigd is dat het bijvoorbeeld slecht is, dan wordt het vaker moeilijk voor hem/haar om zijn of haar goede kant te laten zien.

PESTEN

Pesten is een naar fenomeen, dat er altijd zal zijn in sociale situaties. Dat is geheel niet wenselijk. Bij pesten is er één of meerdere ontvangers en één of meerdere zenders. Het meeste invloed heb je als ouder(s)/verzorger(s) op de manier hoe jouw kind met pesterij omgaat. Daarover kunnen wij samen in gesprek. Via speltherapie kan het kind weerbaarder worden en mogelijkheden ontdekken om met het pesten om te gaan en we kunnen op zoek gaan naar manieren om het pesten te stoppen.

ROUW EN VERLIES

Rouw en verlies kan spelen na het verlies van een dierbare. Het kan ook voorkomen na een ingrijpende verandering in het leven van een kind. Of verlies van mogelijkheden. Het kan een moeilijke tijd voor je kind betekenen, kan tijdelijk zijn en soms is er alleen verzachting mogelijk om het leven draaglijk te maken. Blijft rouw en verlies lange tijd in het leven van jouw kind spelen of komt jouw kind erdoor vast te zitten, dan kan therapie mogelijk helpen.

PUBERTIJD

De pubertijd is een fase waarin je kind uiterlijk en hormonaal verandert. De adolecsentie is nog een stukje breder, dat bevat ook de persoonlijke ontwikkeling naar volwassenheid. Indien een kind zich goed kan ontplooien, dan gaat de ontwikkeling naar volwassenheid vanzelf. Er kunnen echter obstakels op het pad liggen, waardoor de volwassenheid stagneert. Dat merk je meestal aan het gedrag, maar dat is alleen het uiterlijke wat je merkt. Achter het gedrag zit nog een hele wereld van gedachten, gevoelens en overtuigingen. Je kind heeft jou, als ouder/verzorger, nog hard nodig in deze tijd!

ONDERWIJS

Als ouder(s)/verzorger(s) kun je je flink zorgen maken om je kind en het onderwijs. Kan je kind goed mee op school? Presteert je kind voldoende op school? Wordt er teveel of juist te weinig van je kind verwacht? Biedt de school het juiste niveau aan voor je kind? Houdt mijn kind zich goed staande op school?

Allerlei vragen en hoe krijg je daar een antwoord op? Het kan helpen om te sparren over jouw kind en het onderwijs dat geboden wordt in jouw buurt. Dat is best zinnig, want leerkrachten zijn na de ouders, ook belangrijke hechtingsfiguren kinderen en ze verblijven vele uren op school.

BEGAAFDHEID

In onze maatschappij is behaafdheid een belangrijk onderdeel van de persoonlijkheid. Hoogbegaafd, laagbegaafd, presteren, goed kunnen rekenen, lezen, etc. Kinderen zijn hier gevoelig voor. Ze willen vaak allemaal hetzelfde zijn, zodat ze een zo groot mogelijke kans hebben om erbij te horen. Hoe mooi kan het zijn als elk kind zichzelf mag ontwikkelen op zijn of haar eigen kwaliteiten. Begaafdheid zit niet alleen in het goed kunnen lezen en rekenen, het zit hem ook bijvoorbeeld in creativiteit, bewegen, sociale en emotionele ontwikkeling. Op een positieve manier en kindvolgend leren kan elk kind verder brengen dan leren onder grote druk. Grote druk kan emotionele en gedragsproblemen veroorzaken. Als ouders kun je leren om je kind te ondersteunen in het vinden van zijn of haar kwaliteiten en om te gaan met valkuilen. Een gezond verstand is immers belangrijker dan een hoog IQ.

SENSITIVITEIT

Kinderen zijn gevoelig voor indrukken die ze opdoen in hun jonge leven. Soms lijkt het alsof een kind weinig geraakt wordt. Meestal is het dan dat een kind geleerd heeft om gevoelens weg te stoppen. Dit is vaak onbewust. Emoties willen echter gevoeld worden en komen er toch op een ander moment uit.

Kinderen kunnen ook hooggevoelig / hoogsensitief zijn. Indrukken komen sterker binnen dan gemiddeld. Mooie dingen in de wereld kunnen sterker binnenkomen, nare dingen echter ook, wat veel onrust veroorzaakt. Met speltherapie kan er meer balans gevonden worden om met alle indrukken om te gaan of emoties toe te staan en te verwerken.

Een hoge sensitiviteit komt vaak voor bij hoogbegaafdheid. Een hoogbegaafd persoon combineert indrukken en feiten sneller. Dit heeft voordelen en ook nadelen. In therapie kunnen we hier inzicht en begrip in brengen en samen manieren ontwikkelen om beter in balans te komen.

HOOGBEGAAFD

Hoogbehaafd, dat is gemakkelijk, want je kunt goed leren. Bij hoogbegaafdheid komt echter meer kijken dan alleen gemakkelijk leren. Het is een combinatie van een andere strategie van leren, leergierigheid, doorzettingsvermogen, verbanden leggen en de snelheid hiervan. Het onderwijssysteem is vooral ingesteld op de leerstrategie van de grootste groep in de klas. Hoogbegaafde kinderen vallen daarbuiten. Vanuit het gegeven dat kinderen niet buitengesloten willen worden, gaan hoogbegaafde kinderen zich aanpassen aan de rest van de klas, of ze gaan zich vervelen en verstoren de les, of ze zijn een buitenbeentje en snappen niet waardoor. In het gunstigste geval worden ze goed begeleidt, vinden aansluiting bij klasgenoten en zijn ze zich bewust dat ze anders mogen zijn in hun leerstrategieën. 

GRENZEN STELLEN

Hoe een schatje je kind ook is, grenzen stellen is een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van je kind. De deur naar verandering is een belangrijke deur, daarmee kun je problemen oplossen. Kinderen doen dat ook. Frustratie komt op hun pad, ze bedenken hoe ze verandering kunnen bewerkstelligen, zodat ze hun doel bereiken. Als je altijd je doel kunt bereiken en er nooit grenzen zijn, dan leren kinderen niet met teleurstellingen om te gaan. Kleine teleurstellingen hebben een belangrijk leerdoel, namelijk teleurstellingen verwerken. Soms is het dus belangrijk om de deur naar verandering dicht te houden en je kind een duidelijke 'nee' te verkopen. Bijvoorbeeld: 'Nee, geen snoepje voor het eten.'. De teleurstelling kan verwerkt worden met open armen, zodat je kind een schouder heeft om te huilen. Kleine teleurstellingen leren verwerken als ze klein zijn kan een kind behoeden voor het vast blijven zitten met grote teleurstellingen in het volwassen leven.

kleurrijke Krijt

Every child is an artist

- Picasso -

bottom of page