top of page

Thema's Kindertherapie

GEDRAG

Het gedrag van je kind kan gewenst en ongewenst gedrag zijn. Het is belangrijk dat een kind beide kan uiten. Het kind mag lief en stout zijn. Blij en verdrietig zijn. Dapper en angstig zijn.

Het kan zijn dat je denkt of ziet dat je kind teveel van bepaald gedrag laat zien of dat er bepaalde patronen zijn ontstaan in het gedrag. Inzicht in de bedoeling van het gedrag en onderliggende mechanismen zijn belangrijk om naar een positieve flow te werken.

Indien je je zorgen maakt om het gedrag van je kind, kan het goed zijn om hulp te vragen.

TRAUMA

Trauma klinkt gelijk heel heftig en onoverkomelijk. Gemakkelijker kan het zijn om over indrukwekkende gebeurtenissen of situaties in je leven te hebben. Deze gebeurtenissen of situaties kunnen voor een soort continue onrust zorgen, zelfs al hebben ze lang geleden plaats gevonden. Het is belangrijk om te herkennen als je kind last heeft van die gebeurtenissen of situaties en daarna gericht aandacht aan de verwerking te besteden. Als ouder(s)/verzorger(s) speel je de belangrijkste rol daarin. Daarnaast kan speltherapie behulpzaam zijn.

ONTWIKKELING

Ontwikkeling van je kind gaat kris-kras. Daarmee bedoel ik dat je niet precies kunt voorspellen welke ontwikkeling op welke leeftijd plaatsvindt. Het ene kind loopt vroeger, het andere later. Zo geldt dat ook voor leren op school en voor de emotionele ontwikkeling. Voor sommige kinderen is een extra steuntje in de rug nodig op een bepaald gebied of een bepaalde fase in zijn of haar leven. Bij heftige situaties in het leven van een kind kan er een tijdelijke terugval zijn naar een eerdere fase. Je kunt je zorgen maken als gedrag volgens jou niet bij de ontwikkeling van jouw kind past. Daarbij kan het nuttig zijn om hierover in gesprek te gaan om helder te krijgen wat er aan de hand is en wat de mogelijkheden zijn.

ANDERS ZIJN

Is je kind niet gemiddeld op een bepaalde manier? Laagbegaafd of juist hoogbegaafd? Heel introvert of juist heel extravert? Weinig sensitief of hoogsensitief? Is veel gericht op andere kinderen of heel weinig gericht op andere kinderen?

Als je kind op een bepaald aspect niet bij het grote gemiddelde hoort, dan kan dat voor je kind soms problemen opleveren. Het is niet altijd eenvoudig om daarmee om te gaan en je weg in te vinden. In gesprek kunnen we samen aan inzicht en mogelijkheden voor je kind werken. Je kind kan via speltherapie aan inzicht en mogelijkheden werken.

HECHTING

Voor elk mens is hechting een enorm belangrijk aspect in het leven. Dat begint meteen vanaf de geboorte. Liefdevol opgroeien kan voor krachtige volwassenen zorgen. Maar hoe zorg je als ouder(s)/verzorger(s) dat jouw kind liefdevol opgroeit met zoveel verwachtingen in de buitenwereld? Er zijn veel teleurstellingen in het leven en hoe leert jouw kind hiermee om te gaan? Nabijheid, kwetsbaarheid en alertheid zijn hierbij sleutelwoorden. Samen gaan we de hechtingspuzzel leggen en ontdekken wat jouw kind kan helpen op pad naar volwassenheid en een evenwichtig bestaan.

OVERTUIGINGEN

Bij het opgroeien horen overtuigingen. Bijvoorbeeld: 'Ik kan niet goed ...' of 'Ik ben ... '. Overtuigingen hebben we allemaal. Sommige zijn helpend, sommige belemmeren je in je persoonlijke ontwikkeling. De helpende overtuigingen laten we graag met rust. Aan de belemmerende overtuigingen kunnen we werken. Als je kind namelijk ervan overtuigd is dat het bijvoorbeeld slecht is, dan wordt het vaker moeilijk voor hem/haar om zijn of haar goede kant te laten zien.

PESTEN

Pesten is een naar fenomeen, dat er altijd zal zijn in sociale situaties. Dat is geheel niet wenselijk. Bij pesten is er één of meerdere ontvangers en één of meerdere zenders. Het meeste invloed heb je als ouder(s)/verzorger(s) op de manier hoe jouw kind met pesterij omgaat. Daarover kunnen wij samen in gesprek. Via speltherapie kan het kind weerbaarder worden en mogelijkheden ontdekken om met het pesten om te gaan en we kunnen op zoek gaan naar manieren om het pesten te stoppen.

ROUW EN VERLIES

Rouw en verlies kan spelen na het verlies van een dierbare. Het kan ook voorkomen na een ingrijpende verandering in het leven van een kind. Of verlies van mogelijkheden. Het kan een moeilijke tijd voor je kind betekenen, kan tijdelijk zijn en soms is er alleen verzachting mogelijk om het leven draaglijk te maken. Blijft rouw en verlies lange tijd in het leven van jouw kind spelen of komt jouw kind erdoor vast te zitten, dan kan therapie mogelijk helpen.

PUBERTIJD

De pubertijd is een fase waarin je kind uiterlijk en hormonaal verandert. De adolecsentie is nog een stukje breder, dat bevat ook de persoonlijke ontwikkeling naar volwassenheid. Indien een kind zich goed kan ontplooien, dan gaat de ontwikkeling naar volwassenheid vanzelf. Er kunnen echter obstakels op het pad liggen, waardoor de volwassenheid stagneert. Dat merk je meestal aan het gedrag, maar dat is alleen het uiterlijke wat je merkt. Achter het gedrag zit nog een hele wereld van gedachten, gevoelens en overtuigingen. Je kind heeft jou, als ouder/verzorger, nog hard nodig in deze tijd!

ONDERWIJS

Als ouder(s)/verzorger(s) kun je je flink zorgen maken om je kind en het onderwijs. Kan je kind goed mee op school? Presteert je kind voldoende op school? Wordt er teveel of juist te weinig van je kind verwacht? Biedt de school het juiste niveau aan voor je kind? Houdt mijn kind zich goed staande op school?

Allerlei vragen en hoe krijg je daar een antwoord op? Het kan helpen om te sparren over jouw kind en het onderwijs dat geboden wordt in jouw buurt. Dat is best zinnig, want leerkrachten zijn na de ouders, ook belangrijke hechtingsfiguren kinderen en ze verblijven vele uren op school.

kleurrijke Krijt

Every child is an artist

- Picasso -

bottom of page