top of page

Voorwaarden en beroepscode

ALGEMENE VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN
  • Annulering of wijziging van afspraken kan kosteloos tot 24 uur van tevoren, binnen 24 uur wordt 100% van het tarief in rekening gebracht, met uitzondering van bijzondere omstandigheden.

  • Betalingen dienen binnen 30 dagen na het versturen van de factuur, via de bank betaald te worden.

  • De therapeut zal alles doen wat in haar macht ligt om de afspraken na te komen. Annulering wegens onvoorziene omstandigheden kunnen bij hoge uitzondering voorkomen. De therapeut zal in die gevallen een nieuwe afspraak maken op korte termijn.

  • Op alle overeenkomsten gesloten tussen de therapeut en cliënt zal uitsluitend het Nederlands recht van toepassing zijn.

  • De cliënt heeft ten alle tijden het recht te stoppen met de sessies, cliënt brengt de therapeut hiervan op de hoogte.

  • Indien u onder behandeling bent of bent geweest bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener, geef dit dan aan bij het maken van de eerste afspraak. Gebruikt u medicijnen voor uw geestelijke gezondheid, geef dit aan bij het eerste gesprek.

  • Alle eventuele nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

  • Cliënt en therapeut gaan met respect om met elkaars grenzen.

BEROEPSCODE
  • Mijn beroepsmatig handelen als psychosociaal therapeut en kindertherapeut baseer ik op de beroepscode van de NFG en de beroepscode van het RBCZ.

  • Klachten lopen via de geschillencommissie van de NFG. Klik voor meer informatie op deze link.

bottom of page