top of page

Kindertherapie

Soms loop je als ouder tegen vragen aan over je kind of kinderen. Wat zie ik over het hoofd? Hoe kan ik dit gedrag ombuigen? Hoe kan ik mijn kind helpen? Het gedrag van je kind kan zelfs aversie bij jou als ouder oproepen. We maken ons als ouders zorgen of het wel goed komt. Het kan frustrerend zijn als je van alles hebt geprobeerd, maar het lukt maar niet om verandering te krijgen in de situatie. Hulp is dan nodig om inzicht te krijgen in de problematiek en balans in je gezin te krijgen.  

Wat kunnen we wel?

Afbeelding Logo.png

Gelukkig kunnen we best veel als ouder(s)/verzorger(s), al voelt dat niet altijd zo. Kleine veranderingen kunnen helpen om vooruitgang te boeken en het welzijn van je kind of kinderen te bevorderen. Kleine stapjes die tot verbetering kunnen leiden kunnen we toepassen in ons dagelijkse leven. Als therapeut kan ik samen met de ouder(s)/verzorger(s) werken aan begrip voor en inzicht in je kind en kunnen we samen op zoek naar de nodige verandering.

Heart Cookies

Het verkennen van de situatie en de problematiek die er speelt.

Afbeelding Logo.png

In een eerste gesprek met de ouder(s)/verzorger(s) staan de ervaringen centraal. Wat is de situatie. Wat gaat goed, wat gaat niet goed. Welke hulp is gewenst. Wat werkt en wat werkt niet. Wat zit er allemaal in de rugzak van je kind? Wat zit er in jouw eigen rugzak? Via het delen van ervaringen streven we naar overzicht. We gaan samen in kaart brengen wat er mogelijk is en waar we naartoe willen werken.

Kinderen spelen buiten

Mogelijkheden

Afbeelding Logo.png

Mijn aanpak is afhankelijk van de problematiek die er speelt. Sommige knelpunten zijn door de ouder(s) zelf aan te pakken, soms ligt het veranderpunt meer bij het kind of bij beiden.

Ouders zijn de belangrijkste hechtingsfiguren in het leven van hun kinderen. Vandaar dat ik veel werk met ouders. Mijn doel is meer begrip en inzicht in je kind en meer mogelijkheden ontdekken in je ouderschap.

Daarnaast werk ik met het kind via speltherapie. Wat zit het kind dwars, welke inzichten kan het gebruiken om vooruitgang te boeken en welke vaardigheden en hulpbronnen kunnen het kind helpen. 

Het aantal sessies dat nodig is, is afhankelijk van de problematiek en bovenal van uw keuze als ouder(s). Soms geeft één sessie al voldoende inzicht om weer vooruit te kunnen, soms is er meer nodig.

Ponte Vecchio
bottom of page