Kindertherapie

Soms loop je als ouder tegen vragen aan over je kind of kinderen. Wat zie ik over het hoofd? Hoe kan ik dit gedrag ombuigen? Hoe kan ik mijn kind helpen? We maken ons als ouders zorgen of het wel goed komt. Graag zouden we de perfecte ouder zijn, maar dat is helaas niet mogelijk.

Wat kunnen we wel?

Afbeelding Logo.png

Gelukkig kunnen we best veel als ouder(s)/verzorger(s), al voelt dat niet altijd zo. Kleine veranderingen kunnen helpen om vooruitgang te boeken en het welzijn van je kind of kinderen te bevorderen. Kleine stapjes die tot verbetering kunnen leiden kunnen we toepassen in ons dagelijkse leven. Als therapeut kan ik samen met de ouder(s)/verzorger(s) werken aan begrip voor en inzicht in je kind en kunnen we samen op zoek naar mogelijke behulpzame acties voor de specifieke problematiek die er speelt.

Het verkennen van de situatie en de problematiek die er speelt.

Afbeelding Logo.png

In een eerste gesprek met de ouder(s)/verzorger(s) staan de ervaringen centraal. Wat is de situatie. Wat gaat goed, wat gaat niet goed. Welke hulp is gewenst, is er al of is er reeds geweest. Wat werkt en wat werkt niet. Wat zit er allemaal in de rugzak van je kind? Via het delen van ervaringen streven we naar overzicht krijgen. We gaan samen in kaart brengen wat er mogelijk is en waar we naartoe willen werken.

Mogelijkheden

Afbeelding Logo.png

Mijn aanpak is afhankelijk van de problematiek die er speelt. Sommige knelpunten zijn door de ouder(s) zelf aan te pakken, soms ligt het veranderpunt meer bij het kind of (meestal) bij beiden. Ouders zijn de belangrijkste hechtingsfiguren in het leven van hun kinderen. Vandaar dat ik veel werk met ouders. Mijn doel is meer begrip en inzicht in je kind en meer mogelijkheden in je ouderschap te ontdekken om in te zetten in het welbevinden van je kind.

Daarnaast werk ik ook met het kind via speltherapie. Wat zit het kind dwars, welke inzichten kan het gebruiken om vooruitgang te boeken en welke vaardigheden kan het kind helpen. Daarnaar ga ik samen met het kind op zoek.

Het aantal sessies dat nodig is, is afhankelijk van de problematiek en bovenal van uw keuze als ouder(s). Soms geeft één sessie al voldoende inzicht om weer vooruit te kunnen, soms is er meer nodig.