top of page

Werkwijze Kindertherapie

EERSTE GESPREK

Het eerste gesprek vindt plaats met de ouder(s)/verzorger(s). Hierin komt de problematiek aan de orde, de achtergrond van je kind, de gezinssituatie, etc. Het gedrag van je kind bekijken we van alle kanten om te achterhalen waar dit vandaan komt, wat je kind ermee bedoelt en wat mogelijkheden zijn om met kleine stapjes verandering te brengen. Indien het van belang kan zijn, kan er daarna ook een afspraak thuis plaatsvinden om je kind in de thuissituatie te leren kennen.

VERVOLGAFSPRAKEN

Vervolgafspraken zijn afhankelijk van de probleemsituatie en van uw behoefte en inzicht. Soms kan een eerste gesprek voldoende inzicht en mogelijkheden opleveren om weer vooruit te kunnen. In andere situaties is een vervolgafspraak wenselijk.

Daarnaast kan therapie met het kind nodig zijn, om het kind meer inzicht en mogelijkheden te laten ontdekken. Soms is alleen therapie met het kind nodig. Het hangt er maar vanaf wat de hulpvraag is.

Het aantal sessies is afhankelijk van de wensen van de ouder(s)/verzorger(s). Soms kan er ook een tijdje geen therapie nodig zijn en dan weer een keer, geen probleem.

De toegepaste speltherapie met het kind wordt afgestemd op het kind op een kindvolgende manier. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen, in overleg en op de achtergrond, bij de kindertherapie aanwezig blijven.  

EVALUATIE

De ouder(s)/verzorger(s) komen desgewenst voor een afrondend gesprek na de therapie van het kind.

BESLISSINGSBEVOEGDHEID

Belangrijk is dat de verantwoordelijke ouder(s)/verzorger(s)/bevoegden toestemming geven voor kindertherapie. Bijvoorbeeld bij gescheiden ouders, dienen beide ouders toestemming te geven en op de hoogte gehouden te worden over de kindertherapie.

Kinderen vanaf 12 jaar mogen zelf meebeslissen of ze wel of geen therapie willen, ze mogen dus therapie weigeren.

Kinderen vanaf 16 jaar mogen zelf beslissen over zaken die hun gezondheid betreffen. Toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) is niet nodig. Indien een ouder/verzorger hen vertegenwoordigt, moet deze gemachtigd zijn door de direct belanghebbende.

LEERKRACHTEN

Leerkrachten nemen een speciaal plaatsje in het leven van een kind in. Naast de ouders zijn zij namelijk ook belangrijke hechtingsfiguren. Voor leerkrachten zijn er inzichten en mogelijkheden rondom verbinding, die de band met het kind kunnen verbeteren en waardoor didactiek meer ruimte krijgt. 

Desgewenst kan ik multidisciplinair samenwerken met leerkrachten indien uw kind daarmee gebaat is.

Workshops over hechting en verbinding voor leerkrachten behoort ook tot de mogelijkheden.

Neem contact op voor meer informatie.

METHODES EN TECHNIEKEN

Toegepaste methodes en technieken o.a.:

  • Speltherapie

  • Cognitieve Gedragstherapie

  • Oplossingsgerichte Therapie

  • Transactionele Analyse

  • Neurolinguïstisch Programmeren

  • Systeemtherapie

  • Hechting

IMG_7885.JPG
bottom of page